KNAPPER AV HORN

Sauehorn er dekorative i seg selv, men kan også omgjøres til andre ting. Baufil, kniv, fil (og muligens litt plaster:-) er verktøy som funger bra til oppdeling. Og selv om lukten fra hornene under prosessen kan omtales som spesiell…, er det absolutt verd arbeidet når resultatet blir originale egenproduserte knapper.

britanord_hornknapper.jpg

Det samme gjelder også annet hornmateriale og gevir fra hjort, rådyr, elg, eller rein. Finner du slike skatter i naturen så ta de med deg hjem. Det er harde materialer å jobbe med, men resultatet blir så vakkert.  

britanord_knapperavhorn1.jpg
britanord_hornknapper2.JPG
Brita Nordstrønen